Allmøte / General meeting 22.02.2012

Fagutvalget kaller herved inn til allmøte ved institutt for informatikk i anledning generell status, samt endring av statutter.

Allmøtet blir holdt onsdag 22. februar kl 16.15 i Store Auditorium på Høyteknologisenteret.
Alle studenter som går på et studieprogram ved Institutt for Informatikk har tale- og stemmerett.

============FORELØPIG DAGSORDEN ==============
– Valg til nytt Fagutvalg!
– Valg av studentrepresentanter til instituttrådet
– Status – Hva jobber Fagutvalget med for tiden?
– fuLAN 2012v
– Eventuelt

Alle som møter på allmøtet vil få mulighet til å melde sitt kandidatur. Send oss også en e-post, fu@ii.uib.no, med informasjon om deg selv, og hvorfor du vil være med i fagutvalget, så legger vi ut dette på sidene våre.

Har du en sak du vil at skal taes opp på allmøtet, send en epost til fu@ii.uib.no

Alle som kommer får pizza og brus!

Endelig dagsorden kommer senest tre virkedager før allmøtet.

================== ENGLISH ===================
The Student Committee at the Institute annonces that a General Assembly for all students at the institute on Wednesday February 22nd at 16.15 in “Store Auditorium” in Høyteknologisenteret.

Agenda:
– Election for the new Student Committee!
– Election for student representatives for the Institute Committee counsel
– fuLAN 2012v
– Other

If you have something you wish us to bring up at the assembly, send an e-mail to fu@ii.uib.no

There will be free pizza and soda!

Leave a Reply

Your email address will not be published.