Allmøte vår 2019

Sted: Store Auditorium, 2. etg Høyteknologisenteret

Tid: Onsdag 08. mai, kl. 17:15

Studentene ved Institutt for informatikk sitt høyeste organ, fagutvalget echo, arrangerer allmøte. Det arrangeres minst én gang i året (ifm. valg). Fagutvalget er et demokratisk valgt organ og plikter derfor å ivareta og fremme studentenes interesser. På et allmøte har studentene mulighet til å ta opp saker eller konfrontere fagutvalget. Alle studenter som har stemmerett ved Institutt for informatikk er velkomne og dette inkluderer alle IKT-studenter og KOGVIT med spesialisering i informatikk.

Saksliste

Sak 0:

 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Oppmøte
 • Godkjenning av saksliste

Sak 1. Orientering ved leder Eivind Dagsland Halderaker

 • Hvem er echo og hva gjør vi
 • Året som har gått
 • Året som kommer

Sak 2. Status på økonomi, ved økonomiansvarlige Jostein Kringlen

Sak 3. Statuttendringer og oppfølging fra ekstraordinære allmøtet

 • Forslagene styret i echo kommer til å fremme finner duher

Sak 4. Trivselsundersøkelse

Sak 5. Valg av nye medlemmer til Fagutvalget echo

 • Studenter kan stille til å være med i echo her
 • Eventuelle kandidater som ikke har meldt sitt kandidatur kan gjøre det nå her
 • Frivillig apell fra kandidatene som har stilt
 • Avstemning skjer ikke før torsdag (09.05) og fredag (10.05) på kjøkkenet på lesesalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.