For bedrifter

Bedriftskomitéen ved echo tilbyr hjelp med planlegging, markedsføring og organisering av ulike arrangement for bedrifter. Dette kan for eksempel være bedriftspresentasjoner eller workshops. Vi tilbyr rådgivning om hvordan din bedrift kan kommunisere effektivt og målrettet med våre dyktige studenter, og være en positiv faglig bidragsyter ved Institutt for informatikk.

Bedriftspresentasjon

Ved å holde bedriftspresentasjon får dere som bedrift en fantastisk mulighet til å knytte kontakt med et bredt utvalg av instituttets mer enn 300 studenter, fordelt på alle årstrinn. En slik relasjonsbygging gjør også at studentene får et personlig bilde av hvordan arbeidsmiljøet er i bedriften. En bedriftspresentasjon består ofte av

  • en presentasjon der dere som bedrift kan fortelle om hva dere driver med, og hvorfor studentene skal komme til nettopp dere.
  • et lynkurs om et aktuelt tema.
  • bedriften tar med studentene ut på et spisested (eventuelt mat i lokalene) der dere får bli personlig kjent med studentene.

Vi hjelper til med det praktiske rundt forberedelsene og setter av dagen slik at det ikke arrangeres andre arrangement samtidig. Vi tror det er bra for bedriften dersom studentene får komme til bedriftens lokaler, men vi tilbyr også lokaler på Høyteknologisenteret for selve presentasjonen. Bedriftskomitéen planlegger bedriftspresentasjonene et halvår i forveien, så husk å være tidlig ute med å booke.

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker å holde bedriftspresentasjon, ønsker informasjon om pris, eller har øvrige spørsmål.

Stillingsutlysninger

Vi tilbyr stillingsutlysninger på Næringslivskontakt for informatikkstudenter.

Ta kontakt med oss dersom dere har en relevant stillingsutlysning dere ønsker å legge ut på siden.

Bedriftskontakt:
b……@echo.uib.no (klikk for å se e-postadresse)

Fra workshop (Foto: Knut Anders Stokke)

Comments are closed.