Ekstraordinært allmøte

Fagutvalget ved Institutt for informatikk, UiB tilkaller hverved alle våre studenter (alle IKT- og KOGVIT-studenter med spesialisering informatikk inkludert) inn til ekstraordinært allmøte 6. mars! Hovedpunktene for allmøtet vil være navne- og statuttendringer. I tillegg blir det idémyldring på slutten.
Forslag til saker studenter vil ta opp, må sendes til fu@ii.uib.no innen tre (3) dager før møtet.
Selve møtet begynner kl. 17.15 i Stort Auditorium

Det vil bli servert boller!

Agenda:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av saksliste
3. Statuttendringer
4. Navneendring – Vi vil endre til “echo – Fagutvalget for informatikk”
5. Eventuelt
6. Idemyldring

Nåværende statutter kan leses HER.

Alle som tar fag ved instituttet har møte-, tale- og stemmerett.

Spørsmål kan sendes fu@ii.uib.no

Vel møtt!