Infoskriv fra Forente IT-Foreninger (FIF) for høsten 2020

I fjor høst iverksatte Forente IT-foreninger (FIF) et tiltak der vi satt tidligste søknadsfrist for sommerjobber til 1. oktober. FIF er et forum for landets IT-foreninger der vi diskuterer saker som angår IT-studenter generelt. Her sitter blant annet representanter fra echo – Fagutvalget for informatikk.

FIF har bestemt å fortsette tiltakene vedrørende sommerjobbfrister. Under finner du infoskrivet som følger av dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published.