HjemOm echo

Publisert: 01. nov. 2023

Deltid

Bergen

Alle trinn

Søknadsfrist : 22. nov. 2023


Universitetet i Bergen


Institutt for informatikk søker etter gruppeledere til emner som skal undervises våren 2024. Arbeidet gir deg muligheten til å samarbeide med instituttets forskere om undervisningen, og er en svært god faglig erfaring å ha med seg ut i arbeidslivet. Gruppelederjobben består av planlegging, undervisning og retting av oppgaver. Vi søker etter flinke informatikkstudenter med gode samarbeidsevner, som ønsker å hjelpe og motivere andre studenter.

Aktuelle emner kan være:

 • INF100 Innføring i programmering
 • INF101 Objektorientert programmering
 • INF112 Innføring i systemutvikling
 • INF115 Databasar og modellering
 • INF142 Datanett
 • INF143A Anvendt kryptografi
 • INF222 Programmeringsspråk
 • INF250 Dataorientert visuell berekning
 • INF265 Djup læring
 • INF273 Metaheuristikkar
 • MNF130 Diskrete strukturar

Det er også mulig vi trenger gruppeledere til andre emner på 100- og 200-nivå. Gi gjerne beskjed hvis du vil være gruppeleder på andre emner enn de som er nevnt over. Alle gruppeledere må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Er du interessert, send en kort e-post med følgende opplysninger:

 • Hvilket emne du søker gruppelederstilling i (om flere emner sett opp prioritert rekkefølge)
 • Hvilken kompetanse, og hvilke kunnskaper og egenskaper du har som gjør at du er godt egnet for å være gruppeleder i dette emnet
 • Kort om din motivasjon for å være gruppeleder Hvis du vil vise til karakterutskrifter eller vitnemål fra andre institusjoner enn UiB, må du sende kopi. Det samme gjelder attester på relevant arbeidserfaring.

Vi tilbyr stilling som fagkonsulent (kode 0389) med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Lønn i henhold til gjeldende satser. Det er en forutsetning for ansettelse at stillings-innehaver er en aktiv student innenfor relevant fagområde ved det aktuelle institutt. En typisk arbeidsuke vil bestå av to timer gruppeundervisning, og to-tre timer forberedelse. Det vil tidvis også være obligatoriske oppgaver som skal rettes.

Det er mulighet for å søke om kun å rette oppgaver (og dermed ikke ha gruppeundervisning). Hvis dette er aktuelt, må dette fremkomme tydelig i søknaden.

Søknadsfrist: onsdag 22. november 2023 Søknad med eventuelle vedlegg sendes til kristian.teofilovic@uib.no. Spørsmål kan rettes til samme adresse.

echo

Hovedsamarbeidspartner

POWERED BY