HjemOm echo

Publisert: 01. nov. 2023

Deltid

Bergen

2, 3, 4 og 5 . trinn

Søknadsfrist : 22. nov. 2023


Universitetet i Bergen


Institutt for informatikk søker etter informatikkorakler våren 2024.

Om informatikkorakel: Institutt for informatikk har et tilbud for bachelorstudenter som ønsker en faglig og sosial arena for informatikkfaget. Et informatikkorakel er en student som kan svare på faglige spørsmål og hjelpe andre studenter. Gruppen med informatikkorakler skal også bidra til det gode sosiale miljøet ved å steke vafler hver torsdag på lesesalen.

Målet med prosjektet er å styrke samholdet på tvers av de ulike studieretningene på instituttet, samt å tilby organisert faglig hjelp utover gruppetimer. Vi ønsker at dette skal være et lavterskeltilbud for studenter.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

  • Hjelpe studenter i oppsatt tidsrom (gruppen blir enig om tidspunkt i fellesskap. Forventet arbeidstid er minst to timer ukentlig)
  • Steke vafler hver torsdag 14-16
  • Bidra til å gjøre tilbudet godt kjent blant studenter på instituttet

Vi søker etter: Dyktige informatikkstudenter med gode formidlingsevner, som ønsker å hjelpe og motivere andre studenter. Du bør ha god kjennskap til ett eller flere av disse emnene: INF101, INF112, INF115, INF222, eller MNF130.

Har du erfaring i andre emner, er det bare positivt. Er du interessert, send en kort e-post med følgende opplysninger:

  • Hvilken kompetanse, og hvilke kunnskaper og egenskaper du har som gjør at du er godt egnet for å være informatikkorakel
  • Kort om din motivasjon for å være informatikkorakel

Hvis du vil vise til karakterutskrifter eller vitnemål fra andre institusjoner enn UiB, må du sende kopi. Det samme gjelder attester på relevant arbeidserfaring

Vi tilbyr stilling som fagkonsulent (kode 0389) med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Lønn i henhold til gjeldende satser. Det er en forutsetning for ansettelse at stillingsinnehaver er en aktiv student innenfor relevant fagområde ved det aktuelle institutt.

Søknadsfrist: onsdag 22. november 2023 Søknad med eventuelle vedlegg sendes til kristian.teofilovic@uib.no. Spørsmål kan rettes til samme adresse.

echo

Hovedsamarbeidspartner

POWERED BY