Kandidatur til valg av styre i echo 2020/2021

I forbindelse med innkalling til allmøte åpner vi for å stille til neste års hovedstyre i echo! Det blir digitalt valg 6. og 7. mai til de 12 plassene i echo sitt hovedstyre. Vurderer du å stille? Bare fyll ut dette skjemaet!

Du kan lese mer om hva echo er og hva vi gjør på https://echo.uib.no/om/, spørre noen som sitter i echo eller komme på allmøtet 30. april.

Hver kandidat vil få holde en kort appell på allmøtet, i tillegg vil vi publisere søknadstekstene i et dokument slik alle kan lese.
Fristen for å stille er dagen før valget, altså 5. mai kl. 23:59.

Vi sees på allmøtet 30. april kl. 16!

Leave a Reply

Your email address will not be published.