HjemOm echo

Instituttrådet

Instituttrådet er instituttets høyeste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i saker som omgår instituttet som helhet. Hvert år velges tre studenter som skal sitte i rådet og representere studentenes meninger. I tillegg velges to studenter som skal representere studentene i programstyret, hvor saker som angår studieprogrammene tas opp.

Representanter for studieåret 2022/2023

Instituttrådet

Medlemmer:
  • Henrik Trondseth
  • Karina Elinborg Jonasdottir Strømmen
Varaer:
  • Vegard Jensløkken
  • Kjersti Aslesen
  • Henrik Olsen Eide
  • Jørn Lode

Programstyret

  • Joakim Schanche
  • Sandra Lekve
echo

Hovedsamarbeidspartner

POWERED BY