Instituttrådet

Instituttrådet er instituttets høyeste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i saker som omgår instituttet som helhet. Hvert år velges tre studenter som skal sitte i rådet og representere studentenes meninger. I tillegg velges to studenter som skal representere studentene i programstyret, hvor saker som angår studieprogrammene tas opp.

Representanter for studieåret 2021/2022

Instituttrådet

Medlemmer:
 • Brigt Arve Toppe Håvardstun
 • Sofia Hestenes Eika
Varaer:
 • Elias Ivarssønn Djupesland
 • Sandra Lekve
 • Bo Victor Isak Aanes
 • Pål Henrik Hannus

Programstyret

 • Jørn Lode
 • Sedric Petterson Kvarnes
 • echo

  Hovedsamarbeidspartner

  POWERED BY