Instituttrådet

Instituttrådet er instituttets høyeste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i saker som omgår instituttet som helhet. Hvert år velges tre studenter som skal sitte i rådet og representere studentenes meninger. I tillegg velges to studenter som skal representere studentene i programstyret, hvor saker som angår studieprogrammene tas opp.

 

Representanter for studieåret 2018/19

Instituttrådet

  • Erik Vetle Larsen
  • Kaja Alexandra Dey
  • Bror Carlson Hernes

 

Programstyret

  • Sondre Nilsen
  • Linh Tu Nguyen