Valg 2016 / Election 2016

Valget ble gjennomført 26.-27. april 2016 på intituttlesesalens kjøkken. Opptelling av stemmer ble foretatt etter siste stemme ble avgitt 27. april og ført inn i Joey’s STV regneark av Didrik Sæther, Raghnhild Aalvik, Herman Lund, Espen Brøndbo og Kristian Samdal. Uavhengige tilstede var: Henrik Sivertsgård, Espen Brøndbo, Herman Lund og Espen Brøndbo.
Joey’s STV-regnearket er en implementasjon av prioritetsvalg, http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote .

FU-ii

Fagutvalget har 8 plasser. Vara- og reservelistene er prioritert etter rekkefølge på eliminasjon.

FU-ii:

 1. Didrik Sæther
 2. Ragnhild Aalvik
 3. Erlend Hammer
 4. Kristian Rosland
 5. Mariah Vårum
 6. Marte Evensen
 7. Andre Mossige
 8. Vegar Rørvik

Vara:

 1. Kaja Dey
 2. Erik Vetle Larsen 
 3. Didrik Kvanvik
 4. Thomas Wingsternes

Dersom Fagutvalget til høsten ikke består av minst to stemmeberettige masterstudenter, vil masterstudenten(e) med høyest prioritet bli tatt inn for å oppfylle statuttene.
Det ble avgitt 62 stemmer, derav 1 ugyldige, noe som ikke er rekordhøy valgdeltakelse ved instituttet, men fortsatt veldig høyt.

Det var 5 kandidater som stilte til valg til instituttrådet. Disse ble valgt inn til instituttrådet:

Instituttrådet

 1. Kristian Rosland
 2. Erlend Hammer
 3. Kaja Dey