Eksamen vår 2020

Institutt for informatikk beholder karakterskala A-F på alle sine fag til hjemmeeksamen, med mindre noe annet er opplyst av emneansvarlig. Dette gjelder fag som starter med emnekodene INF, BINF og MNF. Flere fag endrer vekting av karakter slik at obligatoriske øvelser gjelder i større grad enn de ellers ville gjort,… Les mer [...]