Valg 2015 / Election 2015

Valget ble gjennomført 16.-17. april 2015 på intituttlesesalens kjøkken. Opptelling av stemmer ble foretatt etter siste stemme ble avgitt 17. april og ført inn i Joey’s STV regneark av Håkon Heggernes Lerring, Didrik Sæther og Herman Lund (representanter ved sittende fagutvalg) og med uavhengig observatør Kristian Samdal.
Joey’s STV-regnearket er en implementasjon av prioritetsvalg, http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote .

Fu-ii
Fagutvalget har 8 plasser. Vara- og reservelistene er prioritert etter rekkefølge på eliminasjon.

FU-ii

 1. Herman Møyner Lund
 2. Henrik Sivertsgård
 3. Håkon Heggernes Lerring
 4. Didrik Sæther
 5. Patrick Finseth
 6. Mariah Vårum
 7. Ragnhild Aalvik
 8. Ida Ryland

Vara:

 1. Ida Bredal Skjørten
 2. Vegar Rørvik
 3. Espen Greftegreff Brøndbo
 4. Emil Poiesz

Dersom Fagutvalget til høsten ikke består av minst to masterstudenter, vil masterstudenten(e) med høyest prioritet bli tatt inn for å oppfylle statuttene.

Det ble avgitt 61 stemmer, derav 0 ugyldige, noe som ikke er rekordhøy valgdeltakelse ved instituttet, men fortsatt veldig høyt.

Det var 6 kandidater som stilte til valg til instituttrådet. Disse ble valgt inn til instituttrådet:

Instituttrådet

 1. Henrik Sivertsgård
 2. Dersim Waisi
 3. Isabel Francis

Vara:

 1. Markus Karlsen
 2. Kristian Samdal
 3. Torstein Strømme

Leave a Reply

Your email address will not be published.