Valg 2019 / Election 2019

Valget ble gjennomført 9.-10. Mai 2019 på bachelorlesesalen. Opptelling av stemmer ble foretatt etter siste stemme ble avgitt 10. Mai og ført inn i Joey’s STV regneark av Erik Vetle Larsen, Kaja Alexandra Dey, Karen Rosland og Rune Haugland Navarsete.
Joey’s STV-regnearket er en implementasjon av prioritetsvalg, Wik – Single transferable vote. Koden til programmet som blir brukt for å telle stemmer ligger ute på Github her.

echo hovedstyre

Hovedstyret har 12 plasser

 1. Eivind Dagsland Halderaker
 2. Jonas Triki
 3. Elise Fiskeseth
 4. Tuva Kvalsøren
 5. Torjus Schaathun
 6. Linh Nguyen
 7. Brigt Arve Toppe Håvardstun
 8. Amanda Helgesen
 9. Elias Djupesland
 10. Kristoffer Æsøy
 11. Eirin Sognnes
 12. Sofia H. E.

Det ble avgitt 135 stemmer derav 0 blanke og 6 stemmer forkastet.

Dette er i år igjen rekordhøy valgdeltakelse ved instituttet.