Valg 2010

Valget starter torsdag den 25.november til mandag 29.november. Det vil bli urnevalg med preferanse. Du kan stemme ved å møte opp på H4 (den innerste av datalabbene på høyteknologisenteret) fra klokken 11:00 til 14:00 en av disse dagene.

Kandidater

 • Aleksander Vatle Waage
 • Aleksander Vines
 • Alexander Hoem Rosbach
 • Anne Elise Weiss
 • Jørgen Tellnes
 • Lars Christian Raae
 • Ole Rydland Thorsen
 • Stian Sanden Skauge
 • Torbjørn Tessem
 • Tore Myklebust
 • Torgeir Mossige Grønning

Mer info fra kandidatene selv under.

Stian Sanden Skauge

Studerer: Master i optimering

Saker:

 • Ønsker å få bedre samhold i fagutvalget.
 • Fortsette Livar sitt arbeid med å registrere fagutvalget i Brunnøysundregisteret.
 • Inkludere studenter i evaluering av fag/ program.
 • Øke bruk av åpne formater ved instituttet.

Ønsker verv: Leder

Aleksander Vines

Studerer: Starter antagligvis på master i programutvikling til våren.

Saker: Ønsker å få til et godt miljø her på instituttet, og da arrangere flere sosiale sammenkomster, slik som f.eks. LANet vi arrangerte dette semesteret.

Ønsker verv: Nestleder, Sosialt Ansvarlig

Jørgen Tellnes

Studerer: Siste året på Informatikk, skal trolig videre på master i Sikker og trådløs kommunikasjon.

Ønsker verv: Kaffekoker

Ole Rydland Thorsen

Studerer: Informatikk, 3. året, skal videre på master i krypto.

Saker: Vil jobbe for mer sosial action for alle på informatikk! Har planer om å få til en ukentlig “vaffelstund” på lesesalen, og er i dialog med SMOS (fagutvalget for Meterologi og Oseanografi) om å få til noen felles fester med de. Ellers kunne jo ting som filmkveld og andre sosiale ting vært hyggelig.

Ønsker verv: Leder, nesteleder

Torgeir Mossige Grønning

Studerer: 3. år bachelor informatikk, vil fortsette med master

Saker: Gjenta LAN, flere (og bedre administrerte) skap til lesesal, ikke la biologistudenter få faste plasser på lesesalen

Torbjørn Tessem

Studerer: 5. semester informatikk, skal forsette med master

Saker: Flere sosiale tiltak

Ønsker verv: nisse

Anne Elise Weiss

Studerer: 3. år på bachelor informatikk, skal fortsette med master.
Har vært med i fagutvalget i omtrent to år, tidligere som medlem og dette semesteret som arrangementsansvarlig.

Ønsker verv: Kan godt tenke meg å fortsette som arrangementsansvarlig.

Saker: Har spesielt lyst til å få arrangert flere og forbedrede LAN, samt andre sosiale arrangement. Vil også ha bedre administrasjon av skapene på lesesalen, og mase på instituttet for å framskynde prosessen av å skaffe flere.

Alexander Hoem Rosbach

Studerer: Informatikk, 3. året, skal videre på master (kanskje programutvikling)

Saker: Organisere flere fester, flere skap på lesesal (samt at FU administrerer tildeling av skapene, som det nå er anarki på).

Tore Myklebust

Lars Christian Raae

Studerer: Master i Programvareutvikling, 5. år

Saker: Jeg har stor interesse for, og har arbeidet mye med, å skape kontakt mellom studenter og næringsliv. Jeg syntes det er både viktig og spennende å varme opp studentene for inntreden i arbeidslivet. Jeg ønsker derfor særlig å arbeide mot næringslivet; organisere presentasjoner, bedriftsbesøk og andre arrangement, og lete etter mulige vinn-vinn-situasjoner i forholdet mellom student og bedrift. Jeg har erfaring fra tilsvarende arbeid både i Næringslivsutvalget og Fagutvalget ved HiB (hvor jeg tok dataingeniør), og fra forrige semester gjennom dette Fagutvalget.

Ønsker verv: Bedriftskontakt

Aleksander Vatle Waage

Saker: Hei, eg vil gjerne stille til valg fordi eg godt kunne tenkt meg å bidratt litt, da eg merker at mange studenter har nytte av fagutvalgets bidrag. Og dermed ser nytten av dette utvalget!

Mine interesser i utvalget er å gi studenter kjennskap til arbeidsmarkedet samtidig som at bedriften får kjennskap til oss elever.

I tillegg til dette kunne eg godt tenke meg å være med på sosiale arrangement for studenter, da eg syns det er viktig at studentene trives gjennom studiet.

One Reply to “Valg 2010”

 1. Hei, eg vil gjerne stille til valg fordi eg godt kunne tenkt meg å bidratt litt, da eg merker at mange studenter har nytte av fagutvalgets bidrag. Og dermed ser nytten av dette utvalget!

  Mine interesser i utvalget er å gi studenter kjennskap til arbeidsmarkedet samtidig som at bedriften får kjennskap til oss elever.

  I tillegg til dette kunne eg godt tenke meg å være med på sosiale arrangement for studenter, da eg syns det er viktig at studentene trives gjennom studiet.

  -Aleksander

Leave a Reply

Your email address will not be published.