JAJ FOR FAJ

logo
Logg inn
Avinor logo

Bedrift:

Dato:

Klokkeslett:

16:15

Plasser:

36 plasser for 1 - 5. trinn

Påmeldte:

35 / 36

Sted:

Store Auditorium

Avinor

Velkommen til bedriftspresentasjon med Avinor!

Avinor er et statlig, norsk og selvfinansiert aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og Norges største eier av flyplasser. Vi er ca 2800 ansatte som sammen driver 43 flyplasser i Norge og sørger for at nesten 50 millioner passasjerer kommer seg trygt opp i luften og ned igjen. Avinor har ansvaret for nesten 600 000 avganger og landinger, over 50 millioner passasjerer og cirka 50 000 overflygninger i norsk luftrom årlig. Vi utvikler selv og forvalter en kompleks infrastruktur som er kritisk gjennom hele «passasjerreisen» - blant annet avinor.no, passasjerapp, partnerappen «Community», innsjekkingssystemer, bagasjehåndtering, flytider, fjernstyrte tårn og andre tårnkontrolltjenester, flygeinformasjonstjenester, værobservasjonstjenester, cyber security og mye mer!

Teknologi og utvikling spiller i denne sammenhengen en avgjørende rolle, men ikke like mye som menneskene og miljøene bak! Teknologiutvikling er sammen med bærekraft, et av Avinors viktigste strategiske satsingsområder fremover der menneskene og kompetansen vil være i fokus! Vi gleder oss til å holde bedriftspresentasjon 4. April, og håper dere har lyst til å bli bedre kjent med oss!

Agenda:

  • Introduksjon av Avinor
  • Teknologi i Avinor
  • Mulighetene for informatikkstudenter i Avinor, dialog
  • Mingling og spørsmål

Det vil bli servert god mat og drikke, velkommen skal du være!

Husk å lese gjennom Bedkom sine retningslinjer før du melder deg på. Dersom du må melde deg av, ta kontakt med Johannes [johannes.viken@echo.uib.no] eller Halvor [halvor.cappelen.wik@echo.uib.no.] Avmelding må skje senest 24 timer før.

Publisert: 4. jan. 2024, 13:36

Sist oppdatert: 12. mars 2024, 09:17