Mye å gjøre? SUCK IT UP!

logo
Logg inn

Speak Up

Har du opplevd noe som ikke føltes helt greit på lesesalen eller på et echo arrangement?

Da er det viktig at du gir beskjed.

UiB opererer med sitt eget “Si fra”-system. Dette er et lavterskel tilbakemeldingssystem der du kan gi beskjed om kritikkverdige forhold eller uønskede hendelser. Dette kan gjelde ansatte, medstudenter eller studiemiljøet som helhet. Her vil omstendighetene du beskriver behandles i fortrolighet, og du vil få nødvendig oppfølging.

Du kan melde fra her:

https://www.uib.no/varsling

Vi vil også minne om at Sammen tilbyr gratis timer til psykolog og rådgiver.

Telefon til timebooking hos psykolog: 55 96 88 44 mellom klokken 10:00-14:00 man-fre.

Sammen oversikt over tilbud: https://sammen.no/no/psykisk-helse

Vi i styret til echo kan hjelpe deg med å komme i kontakt med de riktige instansene dersom du syns dette er vanskelig. Da kan du enten fylle ut en anonym google forms eller ta kontakt med oss:

Anonym Google forms: https://forms.gle/cRLRxpMap5AX1xx1A

Mail til leder i echo: arne.natskaar@echo.uib.no

Mail til HR/trivslesansvarlig i echo: mina.tolfsen@echo.uib.no