bekk.no

47/47 påmeldt

62 på venteliste

23. Sep 2021

14:15

Store Auditorium

Åpen for alle trinn@Bedkom

Bekk


Velkommen til bedriftspresentasjon med Bekk!

I løpet av studietiden vil dere møte mange bedrifter. En betydelig andel av disse vil være konsulentselskaper, men hva vil det egentlig si å være konsulent? Hvordan ser arbeidshverdagen ut, og hva jobber man egentlig med?

Bekk er et norsk konsulentselskap med hovedkontor i Oslo. Våre litt over 500 ansatte består hovedsakelig av utviklere, designere og forretningsutviklere. Vil du bli en del av oss? Vi søker utviklere til både sommer- og fastjobb. Søknadsfrist 3. oktober.

www.bekk.no/jobb

Bekk hadde et sterkt ønske om å inkludere 1. og 2. klasse, derfor er det satt av et begrenset antall plasser til disse trinnnene.

echo

Thormøhlensgate 55

5006 Bergen

Org nr: 998 995 035