norges-bank.no

Fullt

4 på venteliste

Åpent for alle trinn!

30. aug. 2022

14:15


Påmeldingen er stengt


@bedkom

Norges Bank og Oljefondet


Velkommen til bedriftspresentasjon med Norges Bank og oljefondet!

Vil du være med å bidra til utviklingen av norsk økonomi? Eller kunne du tenke deg å jobbe i verdens største globale investeringsfond?

Delta på bedriftspresentasjon for å få vite mer om hvordan det er å jobbe i Norges Bank og Oljefondet og hvilke muligheter de tilbyr studenter.

Du vil også kunne møte Norges Bank og Oljefondet på stand gjennom hele dagen, der vi de være tilgjengelig for å svare på dine spørsmål. Mat og drikke vil bli servert etter bedriftspresentasjonen.

Oljefondet

Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland som det egentlig heter, ble etablert etter at vi fant olje i Nordsjøen. Fondet ble opprettet for å skjerme økonomien vår for svingninger i oljeinntektene. Det er også en finansiell reserve og et generasjonsfond, slik at både vi som lever nå og fremtidige generasjoner kan ha glede av oljeformuen.

Oljefondet er nå et av verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Det betyr at vi har eierandeler i omtrent 9000 selskaper over hele verden, som hvert år gir oss retten til litt av det selskapene tjener. I tillegg eier fondet hundrevis av bygg i de største verdensbyene, som gir oss leieinntekter. Fondet får også stabile renteinntekter fra lån til land og selskaper. Ved å spre investeringene litt overalt, reduserer vi risikoen for at fondet skal tape penger.

Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet og merverdi i kapitalforvaltningen.

Pengepolitikk

Pengepolitikken skal opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon. Stortinget og regjeringen har satt målene for pengepolitikken gjennom lov og bestemmelse. Norges Banks rolle er å bidra til at målene blir nådd. Det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken er styringsrenten.

Finansiell stabilitet

Norges Bank skal bidra til at det finansielle systemet er robust og effektivt. Finansiell stabilitet og et sikkert og effektivt betalingssystem er blant hovedmålene til Norges Bank i arbeidet med å trygge økonomisk stabilitet. Å oppfylle disse målene er viktig for å sikre finansiering og risikofordeling i samfunnet og for å kunne gjøre betalinger.

Kapitalforvaltningen

Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland og bankens egne valutareserver. Norges Bank Investment Management står for den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet. Valutareservene er bankens beredskap i internasjonal valuta og skal kunne benyttes til transaksjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra hensynet til finansiell stabilitet og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser.

Husk å lese gjennom Bedkom sine retningslinjer før du melder deg på. Dersom du må melde deg av, ta kontakt med Halvor (halvor.cappelen.wik@echo.uib.no) eller Sara (sara.elvebakk@echo.uib.no) senest 48 timer før.

echo

Hovedsamarbeidspartner

POWERED BY