nbim.no

90 plasser

Åpent for alle!

14. okt. 2021

14:15

Store Auditorium


Påmeldingen er stengt


@Bedkom

Norges Bank og Oljefondet


Velkommen til bedriftspresentasjon med Norges Bank og Oljefondet!

Denne torsdagen blir det mulig å møte Norges Bank og Oljefondet på stand utenfor Lesesalen fra kl. 11, og de blir stående helt til presentasjonene begynner. Etter presentasjonene blir det mat og mingling på Lesesalen.

nbim

Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet. Banken forvalter også Statens pensjonsfond utland og bankens egne valutareserver.

Oljefondet

Norges Bank Investment Management forvalter Statens pensjonsfond utland, mest kjent som Oljefondet. Vi forvalter verdier for mer enn 12 000 milliarder kroner. Fondet er investert i internasjonale aksjer, renter, eiendom og infrastruktur for fornybar energi.

Oljefondet er den største enkeltinvestoren i børsnoterte selskaper, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Det betyr at vi har eierandeler i omtrent 9 000 selskaper verden over. I tillegg eier fondet hundrevis av bygg i de største verdensbyene og får også stabile renteinntekter fra lån til land og selskaper.

Vi er over 500 ansatte fra 38 nasjoner, med kontorer i Oslo, London, New York, Singapore og Shanghai. Den globale tilstedeværelsen knytter oss tettere til markedene vi investerer i og skaper sterkere bånd til partnere i ulike deler av verden.

Husk å lese gjennom Bedkom sine retningslinjer før du melder deg på. Dersom du må melde deg av, ta kontakt med Christian (christian.hein@echo.uib.no) eller Malin (malin.snieske@echo.uib.no) senest 48 timer før.

  • echo

    Hovedsamarbeidspartner

    POWERED BY