JAJ FOR FAJ

logo
Logg inn

Undergrupper

ESC (echo Sports Club) 🏟️

E-postInstagram

Undergruppen skal fungere som et bindeledd mellom flere idrettslag under echo, slik at det skal bli lettere å forme ulike idrettsgrupper på informatikk. De skal også være med å arrangere treninger, fikse hall-leie og holde kurs.

Medlemmer

JF

Jacob Foss

Leder

JV

Johannes Viken

Nestleder

LS

Ljubomir Simic

Økonomiansvarlig

VM

Vetle Mathiesen Knutsen

Materialansvarlig

LL

Lasse Ljotebø Holt

Sportslig ansvarlig

SM

Sigurd Myklebust

Sosialansvarlig

SM

Seline Magnussen

Sosialansvarlig

CB

Caroline Boge-Fredriksen

PR-ansvarlig

CT

Cathrine Trøen

PR-ansvarlig og internpoliti

NM

Nicolas Motamayor

Styremedlem

JS

Joakim Schanche

Styremedlem

MV

Malin Valkvæ Volle

Styremedlem og internpoliti

HB

Hedda Bjørlo

Styremedlem

SB

Sage Brandtzæg

Styremedlem

ÅF

Åse Fagerbakke

Styremeldem