God sommer 🌞

Baren er nå stengt! 🚪

logo
Logg inn

Gratulerer med Kvinnedagen!

Publisert av:

AN

Arne Natskår

20

Hovedstyret

Jeg starter innlegget med å sette fokus på noe som sjokkerer meg veldig. 1 av 5 kvinner opplever voldtekt i løpet av livet, nevnes det i dagens Dagsnytt 18. Dette er et ekstremt vondt tall å høre. Jeg klarer ikke å forestille meg hvor forferdelig dette er for alle som opplever dette, eller står noen nær. Jeg håper at alle tar godt vare på hverandre, så har jeg lagt noen nyttige lenker lengre nede.

Kvinnedagen i dag gjør at vi kan sette fokus på dette, og et fokus på hva du, jeg og vi kan gjøre. Jeg takker for at administrasjonen har gratis selvforsvarskurs for kvinner neste uke – men dette er jo egentlig menns ansvar. Ansvar i å behandle hverandre riktig, og sørge for at ingen opplever noe som er ugreit.

Vi i echo har et ansvar for å trygge hverandre. Det skal være trygt å være på alle våre arrangementer. Den siste tiden har echo jobbet med å få på plass etiske retningslinjer. Alle skal vite hva god oppførsel er, men og hva dårlig oppførsel, samt konsekvenser hvis du oppfører deg dårlig. Dette får dere snart alle sammen sett, og er nødt til å godta i det dere melder dere på et arrangement.

Kvinneandelen som studerer informatikk har krøpet oppover med noen få prosenter i løpet av årene. Tallene fra 2022 var at 22% av alle studenter hos oss var kvinner, dette er tall som er bedre enn i 2015 med 13%. Fortsatt er ikke tallene gode nok, og vi må fortsette å jobbe med å øke andelen og vise at informatikk er for alle! Jeg takker Gnist for all innsats som de legger ned i ulike jentearrangementer, senest denne onsdagen. Til og med jentelunsj neste uke (echo.uib.no/arrangement/jentelunsj-med-gjesteforelesning). Hyggkom har i dag markert denne dagen, dette er gode tiltak som vi må fortsette med.

Når det gjelder undergrupper tar jeg stolthet i å si at 7 av 14 leder/nestleder er kvinner. I dagens hovedstyret er det 4 av 11 kvinner, før jul var det 6 av 12. Dette er altså flytende tall, men her er jeg imponert over hvor bra dere jobber. Dette samsvarer med min oppfatning at kvinnene i stor grad er svært aktive, både i verv og på sal. Dette håper jeg dere fortsetter med, også håper jeg at alle kan bidra med å ta vare på hverandre.

Overgrepsmottak i Bergen:

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/overgrepsmottaket-i-bergen

Mental Helse hjelpetelefon:

www.mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen/

UiB Si Ifra:

https://www.uib.no/varsling