God sommer 🌞

logo
Logg inn

Infoskriv fra Forente IT-Foreninger (FIF)

Publisert av:

20

Hovedstyret

I fjor høst iverksatte Forente IT-foreninger (FIF) et tiltak der vi satt tidligste søknadsfrist for sommerjobber til 1. oktober. FIF er et forum for landets IT-foreninger der vi diskuterer saker som angår IT-studenter generelt. Her sitter blant annet representanter fra echo – Fagutvalget for informatikk.

FIF har bestemt å fortsette tiltakene vedrørende sommerjobbfrister.

Du kan lese disse i teksten under.

Fortsettelse av tiltak vedrørende sommerjobbfrister

I 2019 iverksatte Forente IT-foreninger (FIF) et tiltak der vi satt tidligste søknadsfrist forsommerjobber til 1. oktober. FIF er et forum for landets IT-foreninger der vi diskuterer saker som angår IT-studenter generelt. Her sitter blant annet representanter fra din forening. Tilbakemeldingene fra både studenter og bedrifter har stort sett vært positive, og basert på dette har vi bestemt oss for å videreføre tiltaket.

Tiltakene som ble iverksatt i fjor gjelder fortsatt:

 • Linjeforeningene publiserer ikke stillingsannonser for sommerjobb som har en søknadsfrist tidligere enn 1. oktober.
 • Bedriftene oppfordres til å ha en ukes svarfrist på jobbtilbud.

I tillegg til dette vil vi presisere at løpende opptak er lov, så lenge det ikke settes alternative frister eller direkte oppfordringer om å søke før 1. oktober. Bedriftene vil derfor kunne sende ut tilbud før 1. oktober. Har dere spørsmål er det bare å kontakte foreningen deres.

På vegne av foreningene:

 • Abakus (NTNU Trondheim)
 • Online (NTNU Trondheim)
 • TIHLDE (NTNU Trondheim)
 • echo – Fagutvalget for informatikk (UiB)
 • Navet (UiO)
 • Cybernetisk Selskab (UiO)
 • Tromsøstudentenes Dataforening (UiT)
 • Beta (UiA)
 • ISI (UiS)
 • Enigma (HIOF)
 • Login (NTNU Gjøvik)
 • Epsilon (NTNU Ålesund)
 • dagen@ifi (UiO)
 • itDAGENE (NTNU Trondheim)
 • Datasci (NMBU Ås)
 • Syntax (NTNU Ålesund)