God sommer 🌞

logo
Logg inn

Trivselsundersøkelse 🌸

Publisert av:

20

Hovedstyret

Svarer du er du med i trekning av kinobilletter sponset av instituttet. Delta her: https://bit.ly/3ve1vAV

Vi i echo - Fagutvalget for informatikk ønsker å gjennomføre en anonym trivselsundersøkelse for våre studenter. Formålet ved denne undersøkelsen er å lære mer om trivsel, meninger om miljøet på studiet samt akademisk utvikling hos studentene representert av echo. Vi håper og ønsker at flest mulig tar seg tid til å svare. Undersøkelsen tar maks fem minutter å gjennomføre.

Undersøkelsen er som sagt anonym og kun en liten gruppe utvalgte studenter og administrasjonen vil ha tilgang til svarene. Medlemmer av disse gruppene er underlagt taushetsplikt. Vi vil også minne om at echo har et anonymt tilbakemeldingsskjema hvor man når som helst kan komme med ris og ros og tilbakemeldinger. Dette skjemaet finner du på https://echo.uib.no/ under "For studenter".


Answer the well-being survey, and you might with cinema tickets sponsored by the institute. Find it here: https://bit.ly/33NRcIB

We, the student committee at Informatics, echo - Fagutvalget for informatikk, want to conduct an anonymous well-being survey for our students. The survey is conducted to learn about the well-being, community, and academic development of the students at the Department of Informatics. We hope as many as possible will answer. The survey will only take five minutes, and you can find it here: As mentioned, the survey is anonymous and only a small group of students and the administration at the department will have access to the answers. Members of this group have signed a confidentiality agreement. We would also like to remind you of echo's anonymous feedback form, where you may at any time send both appraisal and criticism. You can find this form at https://echo.uib.no/ under "For studenter".