God sommer 🌞

logo
Logg inn

Valg 2023

Publisert av:

20

Hovedstyret

Det blir valg 6-8.mars <3

Ønsker du å være med å forbedre studiemiljøet? Still til valg!

Her kan du lese om de som stiller til valg.

Som styremedlem kan du bidra til å tilrettelegge en studiehverdag som er faglig og sosialt givende for våre over tusen studenter. En vil kunne være med på å bestemme hva echo fokuserer på og ha direkte innvirkning på måten echo forvalter sine lesesaler, økonomiske midler og andre ressurser. Dette gjøres i samråd med de andre i styret på måten man mener vil gagne studentene i høyest mulig grad. En vil også fungere som et viktig bindeledd mellom studentene og instituttet, fakultetet og potensielle arbeidsgivere.

Å være med i styret er en utrolig fin mulighet til å vise engasjement, samarbeide tett med studentene rundt deg og bli innlemmet i det fine miljøet vi har her på informatikk. Et styreverv på CV-en er gull verdt i jobbsammenheng, og gir deg også litt kjøtt på beinet til et fremtidig jobbintervju. Mange arbeidsgivere verdsetter engasjement utover det faglige, og man viser at man er motivert, sosial og er villig til å jobbe for at de rundt seg skal ha det bra.