God sommer 🌞

logo
Logg inn

Ledige stillinger som orakler ved Institutt for informatikk

Institutt for informatikk søker etter informatikkorakler høsten 2024. Om informatikkorakel: Institutt for informatikk har et tilbud for bachelorstudenter som ønsker en faglig og sosial arena for informatikkfaget. Et informatikkorakel er en student som kan svare på faglige spørsmål og hjelpe andre studenter. Gruppen med informatikkorakler skal også bidra til det gode sosiale miljøet ved å steke vafler hver torsdag på lesesalen. Målet med prosjektet er å styrke samholdet på tvers av de ulike studieretningene på instituttet, samt å tilby organisert faglig hjelp utover gruppetimer. Vi ønsker at dette skal være et lavterskeltilbud for studenter. Eksempler på arbeidsoppgaver:

  • Hjelpe studenter i oppsatt tidsrom (gruppen blir enig om tidspunkt i fellesskap. Forventet arbeidstid er minst to timer ukentlig)
  • Steke vafler hver torsdag 14-16
  • Drifte Informatikkorakel sin Facebook-side
  • Bidra til å gjøre tilbudet godt kjent blant studenter på instituttet

Vi søker etter: Dyktige informatikkstudenter med gode formidlingsevner, som ønsker å hjelpe og motivere andre studenter. Du bør ha god kjennskap til ett eller flere av disse emnene: INF100, INF102, INF122, INF140, INF170, INF113 eller MAT101/MAT111. Har du erfaring i andre emner, er det bare positivt. Er du interessert, send en kort e-post med følgende opplysninger:

  • Hvilken kompetanse, og hvilke kunnskaper og egenskaper du har som gjør at du er godt egnet for å være informatikkorakel
  • Kort om din motivasjon for å være informatikkorakel

Hvis du vil vise til karakterutskrifter eller vitnemål fra andre institusjoner enn UiB, må du sende kopi. Det samme gjelder attester på relevant arbeidserfaring Vi tilbyr stilling som fagkonsulent (kode 0389) med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Lønn i henhold til gjeldende satser. Det er en forutsetning for ansettelse at stillingsinnehaver er en aktiv student innenfor relevant fagområde ved det aktuelle institutt. Søknadsfrist: fredag 03. mai 2024 Søknad med eventuelle vedlegg sendes til linn.astrid.torget@uib.no. Spørsmål kan rettes til samme adresse.

Universitetet i Bergen logo

Bedrift

Universitetet i Bergen

Sted

Bergen

Søknadsfrist

3. mai 2024

Årstrinn

Alle

Stillingstype

Deltid