Nytt navn til BioInf!


@echo Hovedstyret

12. nov. 2021


Instituttet har endelig kjøpt biologi ut av BioInf-lesesalen, og i den anledning trenger lesesalen et nytt navn.

Derfor kjøres det i gang en navnekonkurranse for å finne det beste navnet til den nye informatikk lesesalen.

Alle som deltar er med i trekningen av en Morgenlevering, og den som kommer opp med det beste navnet vinner en FANTASTISK premie!

Kom med deres beste alternativer innen 26. november, her.

  • echo

    Hovedsamarbeidspartner

    POWERED BY